Zapraszamy na ARIT

Okazją do zorganizowania Konferencji jest jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, kształcącej inżynierów m. in. o specjalności Automatyka i Robotyka.

Celem Konferencji jest wyeksponowanie nowych kierunków w nauce i w przemyśle w dziedzinie automatyki, robotyki i informatyki, a także nowych treści w kształceniu inżynierów w tych dziedzinach. Konferencja zgromadzi naukowców, dydaktyków i ekspertów z przemysłu – z Kraju i z zagranicy – w celu wymiany informacji i doświadczeń dotyczących najnowszych badań, efektywnych sposobów kształcenia inżynierów i ekonomicznie opłacalnych wdrożeń przemysłowych w różnych dziedzinach automatyki, robotyki i informatyki.

Zamów newsletter

divider background

Tematyka

Robotyka

 • Robotyka i automatyka dla przemysłu wytwórczego
 • Robotyka dla zadań roboczych w środowisku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia

Automatyka

 • Nowoczesne systemy sterowania w przemyśle wytwórczym i dla zadań niekonwencjonalnych

Informatyka

 • Nowe rozwiązania w informatyce dla przemysłu i konsumentów, w tym aplikacje mobilne
 • Inne obszary powiązane z wyżej wymienionymi

Prelegenci (wkrótce…)

Zaproszenie do nadsyłania prac

Prosimy autorów o przesyłanie streszczeń referatów za pomocą systemu EasyChair. Podczas opracowywania referatów, prosimy o zastosowanie się do wytycznych edycyjnych zawartych w poniższym szablonie.

Instrukcje Zgłoś referat

Publikacja

Rozszerzone i uaktualnione wersje wybranych referatów prezentowanych podczas konferencji będą opublikowane w piśmie naukowym Automation in Construction (Elsevier) L, Impact Factor = 2,442 – lista A MNiSW: 40 punktów za publikację oraz w piśmie JAMRIS (12 pkt. MNiSW).

Agenda

ARIT to dwa dni specjalistycznych referatów naukowych oraz plakatów zawierających opisy projektów naukowych. Konferencja kierowana jest do entuzjastów automatyki, robotyki i informatyki.

22 marca

 • 8:00 - 8:45 Śniadanie
 • 9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników konferencji
 • 10:00 - 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji
  Dr Barbara Laskowska, prof. dr hab. Mirosław Skibniewski
 • 10:15 - 10:45 Referaty zaproszonych gości
 • 10:45 - 12:15 Wykłady - sesja I
 • 12:15 - 12:45 Przerwa kawowa
 • 12:45 - 14:45 Wykłady - sesja II
 • 15:00 - 16:00 Obiad
 • 16:00 - 17:30 Wykłady – sesja III
 • 17:30 - 17:45 Przerwa kawowa
 • 17:45 - 19:00 Wykłady – sesja IV
 • 19:00 - 19:15 Podsumowanie
 • 19:30 Kolacja

23 marca

 • 8:00 - 8:45 Śniadanie
 • 9:00 - 11:00 Wykłady – sesja V
 • 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 - 13:00 Wykłady – sesja VI
 • 13:00 Zakończenie konferencji
 • 13:00 - 14:00 Obiad

Patronat honorowy

 

Patronat medialny

Komitet honorowy

Komitet naukowy

prof. dr inż. Mirosław Skibniewski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Urodził się w 1957 r. w Warszawie i jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po studiach pracował na stanowisku inżyniera w najstarszej firmie konsultingowej w USA, a następnie odbył studia doktoranckie i otrzymał stopnie magistra nauk i doktora filozofii nauk technicznych Uniwersytetu Carnegie Mellon w stanie Pensylwania. Był profesorem i prorektorem Uniwersytetu Purdue w West Lafayette w stanie Indiana, jednej z największych amerykańskich uczelni technicznych. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu stanowego w College Park w stanie Maryland założonego w 1865 r. i położonego na przedmieściach Waszyngtonu, stolicy USA oraz profesorem duńskiego Aarhus University. Prof. Skibniewski prowadził wykłady i badania w ponad 40-tu instytucjach naukowych w 35 krajach na 5-ciu kontynentach; jest także autorem pierwszej monografii opublikowanej w j. angielskim na temat zastosowań robotyki w przemyśle budowlanym oraz ponad trzystu prac naukowych w różnych czasopismach recenzowanych i materiałach konferencyjnych. Jest laureatem wielu nagród naukowych w USA i w innych krajach, a także członkiem lub współpracownikiem narodowych akademii inżynierskich w USA, w Rosji, w W. Brytanii i w Polsce. Profesor honorowy uczelni technicznych w Europie, Azji, Australii i Ameryce Płd, doktor honoris causa Politechniki Wileńskiej; od 1994 r. pełni nieprzerwanie funkcję redaktora naczelnego międzynarodowego pisma naukowego Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Koszt uczestnictwa wynosi 850 zł z VAT od osoby i obejmuje udział w sesjach, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne, publikację pokonferencyjną. Opłata nie zawiera kosztów noclegu.

Koszt 1 noclegu w hotelu REMES:

 • pokój DBL 1 osobowy ze śniadaniem - 240 zł z VAT
 • pokój DBL 2 osobowy ze śniadaniem - 290 zł z VAT

Opłatę należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań w terminie do 20 lutego 2018 r.

Nr rachunku bankowego: 51 1950 0001 2006 0337 6560 0002.

Miejsce konferencji

Hotel Remes
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Zamów nasz newsletter